Slaap
Welterusten
Doorslapen

Slapen is gedrag, en gedrag kun je leren!
Grip op slaap, grip op je leven!

Slaap

Slapen is voor iedereen een must. Je kunt niet zonder. En toch hebben circa 30 % van de mensen slaapklachten, variërend van licht tot ernstig. Voor mensen die ploegendienst lopen ligt dit percentage nog aanzienlijk hoger. Niet goed slapen kan grote gevolgen hebben: niet fris op je werk, concentratieproblemen, moeite hebben met plannen en het houden van overzicht, grotere kans op het maken van fouten en toenemend risico voor de veiligheid. Stemmingswisselingen zoals snel geïrriteerd, kortaf op het werk, maar ook thuis, komen daar nog eens bij. Gelukkig zijn de meeste slaapproblemen goed te verhelpen. Leer lekker slapen met een individuele slaaptherapie of een groepstraining.

Slaapproblemen

De wetenschap is er eensgezind over: slapen is een must. Tijdens de slaap vinden talloze
processen plaats die ons lichaam en geest helpen herstellen en ontwikkelen. Zowel onze
gezondheid als ons dagelijks functioneren is afhankelijk van de kwaliteit van onze nachtrust.
Als slaapklachten lang aanhouden, zijn nemen de risico's voor de gezondheid en het welzijn snel toe: 90% van alle psychische klachten gaat gepaard met slaapproblemen. Daarnaast
zijn slaapproblemen in verband gebracht met lichamelijke klachten zoals hart- en vaatziekten,
diabetes en andere gezondheidsrisico's.

Bijna 1 op de 2 werknemers (en 1 op de 4 mensen van de gehele bevolking) beoordeelt hun slaapkwaliteit als onvoldoende. Hiermee naar buiten treden en om hulp vragen bij slaapproblemen is nog steeds niet vanzelfsprekend. De gevolgen van slecht slapen zijn daarentegen groot. Niet alleen voor de prestaties op het werk, ook voor je eigen gezondheid en welbevinden.

Slapen is gedrag, gedrag kun je leren

"Ik heb jarenlang slecht geslapen en ik heb altijd gedacht, dat slapen iets is wat gewoon gebeurt of niet gebeurt. Op een gegeven moment werd ik haast bang om naar bed te gaan en ging ik het slapen uitstellen, bang om weer de hele nacht wakker te liggen. Nu weet ik wat ik zelf kan doen om te slapen en is de slaapkamer weer mijn favoriete plek."

Kip of ei

Slecht slapen, oorzaak of gevolg? Vaak is er sprake van een vicieuze cirkel. Oorzaken van slecht slapen kunnen vanuit de werksituatie komen door bijvoorbeeld onvrede over werk, conflicten met collega's of leidinggevende, slechte werksfeer, maar ook onzekerheid over het voortbestaan van baan.

Oorzaken de buiten het werk kunnen evenzo velerlei zijn en kunnen liggen in de privésfeer, de leef-, eet-, drink- en/of slaapgewoonten. Het slechte slapen kan op haar beurt de oorzaken, de problemen weer verergeren. Aan slecht slapen is veel te doen slapen kun je leren. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend, dat met relatief korte, doelgerichte interventies gericht op psycho-educatie en slaaphygiëne de slaapkwaliteit wordt verbeterd en de grip op slaap wordt vergroot. En met grip op de slaap plukt u de vruchten van een uitgerust lichaam en een frisse geest.

     Oplossingen voor slaapproblemen

          van individuele slaaptherapie tot groepstraining
Individuele slaaptherapie

Tijdens slaaptherapie wordt op cognitief gedragstherapeutische wijze vanuit analyse van uw eigen persoonlijke situatie gewerkt aan de slaapklachten waar u mee kampt. Het traject richt zich op de
analyse van uw slaapklachten, leefstijlfactoren, slaaphygiëne, psycho-educatie en voorwaarden
om goed te kunnen slapen. De
slaaptraining combineert kennis over slaap met leefstijltips en technieken uit de cognitieve gedragstherapie om slaapbelemmerende gedachten en gewoonten te doorbreken. Na de training heeft u zicht op uw eigen
slaapgewoonten- en gedrag en heeft u praktische handvatten om grip te houden op de kwaliteit van uw slaap en nachtrust.

Duur: 4 sessies van 1 uur
Kosten: € 495

(inclusief materiaal/adviesrapport)

Workshop 'grip op slaap'

Deze wordt in kleine interactieve workshop groepen gegeven en is gericht op het verhogen van het bewustzijn rondom het belang van een goede nachtrust en wat u zelf kunt doen om de slaapkwaliteit te verhogen. Na de workshop heeft u meer inzicht over de mechanismen van slapen, ervaart u meer controle over de slaap en bent u bewuster van het belang van een goede leefstijl overdag. Na afloop kunt u gelijk met de praktische tips aan de
slag om uw slaapkwaliteit te verbeteren.Duur: workshop van 4 uur
aantal deelnemers: max 12
Kosten: € 295 per deelnemer

Groepstraining Beter Slapen

De training ‘Beter Slapen’ is geschikt voor iedereen met serieuze slaapproblemen (langer dan drie maanden) of mensen die ervaren dat zij in het dagelijkse functioneren belemmerd worden door klachten van vermoeidheid, en in het bijzonder mensen in hoog-risico beroepen, waar alertheid en waakzaamheid van belang zijn voor veiligheid in het werk. 
Tijdens de training wordt vanuit een duidelijke structuur gewerkt aan het verbeteren van de slaapduur en de slaapkwaliteit. De deelnemer leert om grip te krijgen op de persoonlijke slaapsituatie. Vanuit kennis en zelfinzicht wordt gedurende de training gewerkt naar gedragsverandering en zo aan een duurzame verbetering van de slaap.

Duur: 5 bijeenkomsten / 8 weken
Aantal deelnemers: max. 12
Kosten: € 695 per deelnemer

Mindfulness en slaap

Recent onderzoek naar de behandeling van slaapklachten middels gestandaardiseerde Mindfulness oefeningen (Mindful Awareness Practices, ofwel MAPs), toont als uitkomst, dat het beoefenen van MAPs leidt tot een verbetering van de slaapkwaliteit, en daarbij ook tot een afname van
gerelateerde psychische klachten en een verbetering van de ervaren “kwaliteit van leven”. In deze training wordt naast psycho-educatie over slapen, slaaphygiëne en het veranderen van slechte slaapgewoonten geoefend met deze MAP's. Een bijkomend voordeel aan deze op Mindfulness gebaseerde slaaptraining is, dat de positieve effecten van Mindfulness ook op andere levensgebieden tot
uitdrukking komen, waardoor andere psychische klachten zoals stress, stemmingsklachten
(depressie) of angstklachten afnemen.

Duur: 4 sessies van 2 uur
Deelnemers: max 12
Kosten: € 495 per deelnemer

Adres

Prins Bernhardlaan 4
2405 VZ  ALPHEN AAN DEN RIJN

Contacten

Email: info@psyos.nl                     
Telefoon +31 (0)6 41 88 3236 

Links

KvK : 77475798
Btw: NL002053837B54