de arts als regisseur

"Als bedrijfsarts wil ik dat er beweging is en gerichte actie wordt genomen. Geen lange wachtlijsten, makkelijk doorverwijzen en laagdrempelig contact en overleg met de psycholoog over de voortgang."

PsyOS levert op alle drie gebieden.

Herman C. (bedrijfsarts)

Verwijsformulier

Meld uw werknemer aan voor effectieve begeleiding. Geef hieronder naam en contactgegevens door van de werknemer en werkgever. Wij zullen dan contact opnemen met de werkgever voor het opstellen van de offerte en zullen de werknemer uitnodigen voor een kennismakend en diagnostisch intakegesprek.

Belastbaarheids-onderzoek

Als er sprake is van herstelbelemmerende factoren of stagnatie van herstel tijdens de re-integratie, geeft een neuropsychologisch onderzoek inzicht in de vermogens of beperkingen en levert informatie op waarmee de (bedrijfs)arts een passend re-integratieplan kan opstellen.

Een Neuro-Psychologische Screening formaliseert mogelijke beperkingen en benoemt consequenties voor de praktische uitvoering van taken in termen van mogelijkheden en beperkingen (FML).

meten is weten...

daarom meten wij precies met
moderne apparatuur

NeuroPsycholgischOnderzoek

Wat is een neuropsychologisch onderzoek?

Bij een neuropsychologisch onderzoek (belastbaarheidsonderzoek) worden de mogelijkheden en beperkingen van het psychologisch systeem in beeld gebracht. Denk aan aandacht, concentratie, geheugen, intelligentie of persoonlijkheid en karakterstructuur. 

Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de bedrijfsarts doelgericht advies geven rondom werkhervatting of kan (functionele) beperkingen onderbouwen richting het UWV. Voor de werknemer geeft het belangrijke informatie waarmee de eigen situatie beter wordt begrepen, waardoor zowel acceptatie als actie worden gefaciliteerd. 

Moderne testapparatuur 

Wetenschappelijk gevalideerde testapparatuur voor het meten van neuropsychologische vermogens en capaciteiten. 

Individuele begeleiding

Bij de testafname is persoonlijke begeleiding belangrijk. We zorgen ervoor dat de werknemer ontspannen en gefocust kan werken om een realistisch beeld te krijgen van de capaciteiten. 

Persoonlijke rapportage en advies

Een onderzoek heeft pas zin, als de resultaten herkenbaar en praktisch bruikbaar zijn. Na het onderzoek krijgt de bedrijfsarts een persoonlijke rapportage waarmee het vervolgbeleid kan worden opgesteld.  

WERKWIJZE

 • Aanvraag Neuro-psychologische screening
  De (bedrijfs)arts vraagt een onderzoek aan. Het is ook mogelijk om zelf een onderzoek aan te vragen. De (bedrijfs)arts wordt  betrokken bij het afstemmen van de vraagstelling en de doelen voor het onderzoek.
 • De kosten
  Een neuropsychologisch onderzoek is vaak onderdeel van het re-integratieplan. De kosten van het onderzoek worden daarom (meestal) door de werkgever betaald.


 • Intake en voorbereiding
  Zodra het onderzoek is aangevraagd, wordt een afspraak gemaakt voor een persoonlijk intakegesprek. In dit gesprek kijken we samen naar de aanleiding, vraagstelling en doel van het onderzoek. We bespreken de persoonlijke situatie en nemen alvast samen de dag van het onderzoek door. Meestal wordt er een aantal vragenlijsten vooraf toegestuurd, waar thuis en op eigen tempo aan gewerkt kan worden. 
 • Testdag en rapportage
  Op de testdag nemen we testen af die niet vanaf thuis ingevuld kunnen worden. Hierbij wordt de werknemer begeleid door de testpsycholoog. Na afloop wordt een rapport opgesteld met de belangrijkste uitkomsten en adviezen. Na akkoord van de werknemer, wordt het rapport aan de bedrijfsarts toegestuurd. 

Verwijsformulier

Meld uw werknemer aan voor effectieve begeleiding. Geef hieronder naam en contactgegevens door van de werknemer en werkgever. Wij zullen dan contact opnemen met de werkgever voor het opstellen van de offerte en zullen de werknemer uitnodigen voor een kennismakend en diagnostisch intakegesprek.